Red House Farm&SUHU Café
 0972-055042
 No. 96-6, Linliping, Dahu Township, Miaoli County
Qingyan Leisure Farm
 037-992281
 No. 50, Xiahu, Dahu Township, Miaoli County
Dechun Healthy Vegetable and Fruit Garden
 0937-126654
 No. 35, Shanghu, Dahu Township, Miaoli County
GrowTree Stout Camphor Forest Leisure Farm
 037-997262
 No. 41, Nanchang Rd., Dahu Township, Miaoli County
Dong Hai Holiday Farm
 037-993909
 No. 72, Shanghu, Dahu Township, Miaoli County
Village Chief Strawberry Garden
 037-993827
 No. 35, Xiahu, Dahu Township, Miaoli County
Good views
 037-990263
 No. 5-5, Xiaobang, Dahu Township, Miaoli County
Tangerine House
 0985-056471
 No. 7, Guozaidong, Dahu Township, Miaoli County
Skyblue Orchard
 0911-142027
 No. 10-1, Fumin Ln., Nanchang Rd., Dahu Township, Miaoli County
1